Even-Buffett-Isn-t-Perfect-What-You-Can-and-Can-t-Learn-from-the-World-s-Greatest-Investor

Review :

i vi tôi ó là mt trong nhng cun sách v tài chính nên c nht, vi s phân tích rõ ràng và c th cng nh các im mù trong phong cách suy ngh và u t ca warren buffett, cng vi nhng li khuyên b ích và dn chng hng dn c th dành cho các nhà u t t c bn n nâng cao, cun sách này xng áng c ánh giá 5 sao !!!


63 downloads 2662 Views 1.6 MB Size