Brilliant-Cognitive-Behavioural-Therapy

Review :

Bardzo dobra ksika dla kogo kto nie moe albo nie chce uda si do psychoterapeuty - generalnie podobnie jak w mojej psychoterapii, wic jeli kto jest zdyscyplinowany to by moe ksika mu wystarczy :) Ja ju przeczytaem tylko z ciekawoci, ale fajnie byo porówna to co si samemu praktykowao z treci ksiki. Zagadnienia s róne: lk, depresja, negatywne myli, zo - zaley kto z czym ma problem.

Takie waniejsze dla mnie potwierdzenia: "To nie wydarzenia maj wpyw na ludzkie uczucia" - tylko ich interpretacja.
"(...) to nastawienie mentalne czowieka determinuje sposób, w jaki dowiadcza on wiata." - czysta psychologia :)

Bardzo dobra ksika, dla mnie dzi ju na szczcie nieprzydatna ale oceniam wysoko.
(czytana: 17-20.09.17)


27 downloads 1001 Views 1.8 MB Size