1941-The-Year-That-Keeps-Returning

Review :

Preko 470 stranica memoarske proze o porodici Goldstein, ispraeno sa znaajnijim historijskim injenicama o periodu 1941-1945 i nakon rata u Karlovcu, Kordunu, Hrvatskoj, Jugoslaviji.
Knjiga mi je dala odgovor na neka pitanja kojima se nisam stizao baviti. Pitanja o poloaju Jevreja iz ugla preivjelih lanova, ivota u NDH, Hrvatskoj i svim deavanjima 1941. i 1945. na prostorima nekadanje Jugoslavije.

Povukao sam i neke paralele sa posljednjim ratom u BiH.
Knjiga obiluje imenima. Lokalnim junacima i loim momcima. Vjerovatno u ih sve zaboraviti kroz pet godina, ali kontekst u kojima su opisani, ta odreena vrsta ljudi i odreena skupina ljudi ostaju sa mnom nakon itanja knjige.

Iskrena preporuka svima, uz napomenu da je po sadraju ipak rije o knjizi koja je morala biti podijeljena u dva ili tri dijela. Za potpunije i bolje praenje knjige, najljepe bi bilo da ste ivili u Karlovcu due vrijeme. Ako niste, lijepo bi bilo uzeti mapu i pratiti deavanja.


24 downloads 897 Views 5.3 MB Size